Fauna op de GroeiTuin


Toon Broers bezoekt regelmatig onze tuin en maakt dan foto’s van vogels en andere dieren die rond en om GroeiTuin verblijven. Extra leuk om te vermelden is dat door de komst van de varkentjes we nu een nestje boerenzwaluwen in het varkensverblijf hebben. Ook de biodiversiteit op de tuin groeit en bloeit! 

Hieronder enkele foto’s van Toon Broers.

GroeiTuin013 werkt samen 

GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt. Maar we doen het natuurlijk niet alleen. Dit prachtige project is mogelijk dankzij de betrokkenheid, steun en inzet van vele mensen, fondsen, organisaties en bedrijven.