Meer Bomen Nu!

Vandaag bij GroeiTuin013 een TOP oogstdag voor Meer Bomen Nu . Onder begeleiding van Tiny Vermeer-Pijnenburg, oogstten 4 kanjers van vrijwilligers 344 Amerikaanse eikjes uit een té dicht gegroeid bosje bij de stadstuin. We zijn benieuwd op welke plantlocaties van Meer Bomen Nu ze herplant gaan worden om ‘groot te gaan groeien’.

Meer Bomen Nu ziet het planten van bomen als dé oplossing om klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen én om burgers een positief handelingsperspectief te bieden. Overdaad aan jonge struiken en bomen in natuurgebieden worden verzameld en op andere plekken terug geplant.

GroeiTuin013 werkt samen 

GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt. Maar we doen het natuurlijk niet alleen. Dit prachtige project is mogelijk dankzij de betrokkenheid, steun en inzet van vele mensen, fondsen, organisaties en bedrijven.