StadsTuinderij mag nog een jaartje blijven!

2019 Wordt het laatste jaar voor de StadsTuinderij aan de Piushaven. In 2020 start Stichting De Wever hoogstwaarschijnlijk met de ontwikkeling van deze locatie aan de Havendijk. Dat betekent dat de StadsTuinderij in totaal vijf jaren aan de Piushaven kan groeien en bloeien. Bijzonder, want bij aanvang van de moestuin in 2015 werd het toenmalige braakliggende terrein onderverdeeld in vijf teeltvakken voor de jaarlijkse vruchtwisseling. Met als hoop, maar geen zekerheid, dat er een volledige teeltcyclus rond gemaakt zou kunnen worden.  Dat gaat lukken! Nog een jaar stadstuinieren aan de Piushaven geeft de ruimte om de verhuizing naar de vervolglocatie goed voor te bereiden.

Toekomst
De zoektocht naar een definitieve locatie voor de StadsTuinderij is in volle gang.  
Het project in de Piushaven is een pilot om te kijken of het concept van duurzame verbinding van mensen en activiteiten d.m.v. stadslandbouw werkt. Samenwerking en financiƫle bijdrage van o.a. Tilburg Akkoord en het Oranje Fonds hebben bijgedragen tot het succes van dit experiment.
Waar de huidige activiteiten in tijdelijkheid zijn uitgeprobeerd wil Stichting Het Werkt vanaf 2020 op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame wijze de vernieuwde StadsTuinderij op een vaste locatie realiseren. In nauwe samenwerking met de buurt, subsidieverstrekkers, gemeente Tilburg, andere maatschappelijke organisaties en ondernemers.

GroeiTuin013 werkt samen 

GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt. Maar we doen het natuurlijk niet alleen. Dit prachtige project is mogelijk dankzij de betrokkenheid, steun en inzet van vele mensen, fondsen, organisaties en bedrijven.