Team GroeiTuin013 zoekt collega!

GroeiTuin013 is op zoek naar een Invalkracht coördinator. De Invalkracht coördinator GT013 werkt in geval van afwezigheid van de vaste coördinatoren. In afstemming met de tuinders faciliteert hij/ zij de deelnemers in de uitvoering van de geplande werkzaamheden.

De Invalkracht coördinator GT013 zorgt voor een inclusieve, inspirerende sfeer die bijdraagt aan het welbevinden en de maatschappelijke ontplooiing van de deelnemers. Daarbij heeft hij/zij speciale aandacht voor deelnemers die actief zijn in het kader van dagbesteding of een maatschappelijk activeringstraject.  

Kijk hier voor meer informatie over de vacature.

Interesse? Dan zien we graag je sollicitatiebrief tegemoet. Deze kun je uiterlijk tot en met 5 juli 2023 sturennaar info@hetwerkt.eu ter attentie van Hein van den Hurk.

GroeiTuin013 werkt samen 

GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt. Maar we doen het natuurlijk niet alleen. Dit prachtige project is mogelijk dankzij de betrokkenheid, steun en inzet van vele mensen, fondsen, organisaties en bedrijven.