Zusters van Liefde dragen steentje bij

Onlangs ontving GroeiTuin013 een donatie van de Zusters van Liefde uit Tilburg. Zij zijn al 190 jaar actief in de samenleving. Vanuit de pijlers van de congregatie – Godsvertrouwen, barmhartigheid en eenvoud – hebben zij actief bijgedragen aan zorg, onderwijs en welzijn en hulp verleend aan kwetsbare  mensen. Hun leeftijd laat een actieve bijdrage niet mee toe, maar de betrokkenheid van de zusters bij het wel en wee van de medemens is er niet minder om. “We herkennen ons in het gezamenlijk werken aan een gemeenschappelijk doel. Dat brengt mensen bij elkaar. Samen de handen uit de mouwen voor een inclusieve en duurzame samenleving, daar verbinden we ons graag aan,” zo licht provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker de betrokkenheid bij GroeiTuin013 namens alle zusters toe, die voor de komende vier jaar is zekergesteld.  

GroeiTuin013 werkt samen 

GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt. Maar we doen het natuurlijk niet alleen. Dit prachtige project is mogelijk dankzij de betrokkenheid, steun en inzet van vele mensen, fondsen, organisaties en bedrijven.