Over ons

Voedingsbodem voor een inclusieve samenleving

2020 Was het laatste jaar voor de StadsTuinderij aan de Piushaven. Dat betekent dat de StadsTuinderij daar in totaal vijf jaren heeft kunnen groeien en bloeien. Bijzonder, want bij aanvang in 2015 werd het braakliggende terrein van thuiszorgorganisatie De Wever onderverdeeld in vijf teeltvakken voor de jaarlijkse vruchtwisseling. Met als hoop, maar geen zekerheid, dat er een volledige teeltcyclus zou kunnen worden voltooid. Dat is dus gelukt! 

Met StadsTuinderij Piushaven heeft Stichting Het Werkt in de afgelopen jaren haar concept van stadslandbouw voor versterking van maatschappelijke verbinding en participatie in de praktijk getoetst én bewezen. Met GroeiTuin013 wordt de opgedane kennis en ervaringen op kwalitatief hoogwaardige en duurzame wijze voort gezet op de Stadsakker aan de Reeshofdijk. Hieronder leest u hoe de StadsTuinderij tot stand is gekomen.

Het ontstaan van de StadsTuinderij

Elkaar inspireren, samen actief zijn. Een plek waar mensen met heel verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en tot bloei komen. Een broedplaats voor initiatieven waar de maatschappij behoefte aan heeft. Duurzaam, gezond en inclusief. Dat waren ideeën die opkwamen toen enkele medewerkers van gemeente Tilburg in 2012 Stichting Het Werkt uitdaagden om met een nieuw en creatief concept te komen.

Jarenlange ervaring met trajecten voor maatschappelijke ondersteuning en re-integratie maakten duidelijk dat het essentieel is om mensen op een positieve manier met elkaar te verbinden, om oude patronen te doorbreken en nieuwe mogelijkheden te creëren.

Tegelijkertijd gonsden overal nieuwe termen; de actieve burger, maatschappelijke participatie, het verbinden van professionele en informele zorg. Ideeën voortgekomen uit bezuinigingen bij de overheid, maar ook passend bij de tijdgeest. Daarnaast was er de voortgaande maatschappelijke dynamiek in de richting van een meer lokale, verantwoorde productie van voedsel en de gevolgen van de crisis voor de ruimtelijke inrichting van de stad.

Op basis van ervaringen in binnen- en buitenland koos Het Werkt voor stadslandbouw als middel om te werken aan duurzame sociale vernieuwing. Want al lijkt stadslandbouw vooral te gaan om grond en planten, uit alle onderzoeken komt naar voren dat het met name draait om mensen: stadslandbouw verbindt!

In 2015 werd in samenwerking met stichting Social Energy de tuin aan de Havendijk aangelegd en was StadsTuinderij Piushaven een feit.

Samenwerken en verbinden

Centraal in de visie van GroeiTuin013 staat het verbinden van mensen en organisaties. Dit is ook van toepassing op de organisatie van het project zelf. Voortdurend wordt contact gezocht met andere organisaties en personen, waarbij ieder vanuit eigen kracht en expertise bijdraagt aan de realisatie en bloei van het geheel waar particulier ondernemerschap en burgerinitiatief elkaar versterken.

Door de professionele én creatieve aansturing realiseert GroeiTuin013 kleinschalige, vernieuwende economische ontwikkeling in combinatie met de activering van mensen. Dit vertaalt zich in een grote maatschappelijke winst.

Sociale impact in een groene omgeving

Dat stadslandbouw verbindt blijkt ook uit onze praktijk; met 80 vrijwilligers en een aantal deelnemers aan trajecten groeit en ontwikkelt de tuin zich. Zo mag GroeiTuin013 met de recht dé groene huiskamer van Tilburg genoemd worden.

GroeiTuin013 werkt samen 

GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt. Maar we doen het natuurlijk niet alleen. Dit prachtige project is mogelijk dankzij de betrokkenheid, steun en inzet van vele mensen, fondsen, organisaties en bedrijven.