Over ons

Voedingsbodem voor een inclusieve samenleving

GroeiTuin013 bestaat sinds 2021 en is het vervolg op het succesvolle pilotproject StadsTuinderij Piushaven van Stichting Het Werkt, dat van 2015 tot 2020 gevestigd was op een braakliggend terrein in het centrum van Tilburg.

Elkaar inspireren, samen actief zijn. Een plek waar mensen met heel verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en tot bloei komen. Een broedplaats voor initiatieven waar de maatschappij behoefte aan heeft. Duurzaam, gezond en inclusief. Dat waren ideeën die opkwamen toen enkele medewerkers van de gemeente Tilburg in 2013 Stichting Het Werkt uitdaagden om met een nieuw en creatief concept voor maatschappelijke vernieuwing te komen.

Tegelijkertijd gonsden overal nieuwe termen; de actieve burger, maatschappelijke participatie, het verbinden van professionele en informele zorg. Ideeën voortgekomen uit bezuinigingen bij de overheid, maar ook passend bij de tijdgeest. Daarnaast was er de voortgaande maatschappelijke dynamiek in de richting van meer lokale, verantwoorde productie van voedsel en de gevolgen van de crisis voor de ruimtelijke inrichting van de stad.

De kassen in de StadsTuinderij aan de Piushaven.

Samenwerken en verbinden

Op basis van ervaringen in binnen- en buitenland koos Het Werkt voor stadslandbouw als middel om te werken aan duurzame sociale vernieuwing. Want al lijkt stadslandbouw vooral te gaan om bodem en planten, uit alle onderzoeken komt naar voren dat het draait om mensen: stadslandbouw verbindt!

Vanaf 2015 groeide en bloeide StadsTuinderij Piushaven zes seizoenen op een terrein van zorgorganisatie De Wever. Tegen de tijd dat bouwontwikkelingen zich aandienden, had het concept zichzelf ruimschoots in de praktijk bewezen.

De gemeente ondersteunde Stichting Het Werkt daarom in haar zoektocht naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk bleek de Stadsakker aan de Reeshofdijk de gedroomde plek. Een groene oase van ca. 3 hectare aan de rand van Stadsbos013, waar sinds 2021 alle eerder opgedane kennis en ervaring wordt benut voor het kwalitatief hoogwaardige en duurzame vervolg: GroeiTuin013.

Vrijwilligers aan het werk bij GroeiTuin013.

Sociale impact in een groene omgeving

Dat stadslandbouw verbindt blijkt ook uit onze praktijk; met meer dan 100 vrijwilligers en een aantal deelnemers aan trajecten groeit en ontwikkelt de tuin zich. Zo mag GroeiTuin013 met de recht dé groene huiskamer van Tilburg genoemd worden.

GroeiTuin013 werkt samen 

GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt. Maar we doen het natuurlijk niet alleen. Dit prachtige project is mogelijk dankzij de betrokkenheid, steun en inzet van vele mensen, fondsen, organisaties en bedrijven.