Vrienden van GroeiTuin013

Stichting Vrienden van GroeiTuin013 heeft uitsluitend een sociaal-maatschappelijke doelstelling. Deze is in de statuten als volgt beschreven:

Het werven van fondsen ten behoeve van de realisatie van een duurzaam gebouw op de locatie van GroeiTuin013 door GroeiTuin013, welk gebouw dienst doet als centrale ontmoetingsruimte voor bezoekers en deelnemers, dat een educatieve functie heeft en middels een opslagruimte en werkruimte de benodigde faciliteiten biedt voor de tuinwerkzaamheden bij GroeiTuin013.

Het inschrijvingsnummer van Stichting Vrienden van Groeituin013 bij de Kamer van Koophandel is 88328007 en het RSIN (fiscaal nummer) is 864580654. In het beleidsplan voor 2023 staan o.a. de visie en missie van de stichting beschreven en de doelstellingen voor het lopende jaar. Stichting Vrienden van GroeiTuin013 heeft de Belastingdienst gevraagd haar aan te wijzen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Deze aanvraag loopt nog. In dit document vindt u alle gegevens die in dat kader van belang zijn.

GroeiTuin013 werkt samen 

GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt. Maar we doen het natuurlijk niet alleen. Dit prachtige project is mogelijk dankzij de betrokkenheid, steun en inzet van vele mensen, fondsen, organisaties en bedrijven.