Governance

Stichting GroeiTuin013 is een non profit organisatie en heeft uitsluitend sociaal-maatschappelijke doelstellingen. Deze zijn in de statuten als volgt beschreven:

“door middel van de exploitatie van (educatieve) activiteiten, waaronder begrepen tuinieren, verzorging van dieren, het voeren van een winkeltje en ondersteunende daghoreca ten behoeve van het algemeen nut bij te dragen aan sociaal, psychisch en fysiek welbevinden en de maatschappelijke participatie van mensen in de regio Midden Brabant enTilburg in het bijzonder, met daarbij bijzondere aandacht voor kwetsbare burgers met een grotere afstand tot de maatschappij of arbeidsmarkt als gevolg van psychische of psychosociale problematiek, lichamelijke beperking, achterstandssituaties en/of ingrijpende situaties al dan niet van tijdelijke aard, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.”

Stichting GroeiTuin013 is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In dit document vindt u u alle gegevens die in dat kader van belang zijn.

In het beleidsplan voor 2024 staan o.a. de visie en missie van onze organisatie beschreven en de doelstellingen en begroting voor het lopend jaar.

GroeiTuin013 werkt samen 

GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt. Maar we doen het natuurlijk niet alleen. Dit prachtige project is mogelijk dankzij de betrokkenheid, steun en inzet van vele mensen, fondsen, organisaties en bedrijven.