Governance

Stichting Het Werkt is een non profit organisatie en heeft uitsluitend een sociaal-maatschappelijke doelstelling. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 83435646 en het RSIN (fiscaal nummer) is 862873502. Een beschrijving van de doelstellingen van de stichting en de functies van de beleidsbepalers vind je in de statuten.

In het beleidsplan voor 2022 staan o.a. de visie en missie van onze organisatie beschreven en de doelstellingen voor het lopend jaar.

Stichting GroeiTuin013 is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Ons RSIN-nummer is 8628.73.502. In dit document vindt u alle gegevens die in dat kader van belang zijn.

GroeiTuin013 werkt samen 

GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt. Maar we doen het natuurlijk niet alleen. Dit prachtige project is mogelijk dankzij de betrokkenheid, steun en inzet van vele mensen, fondsen, organisaties en bedrijven.